Direct contact opnemen? Bel naar 0516-451500

Privacy statement

Wij komen in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens.
Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.
Aan de bescherming van uw privacy hechten wij veel waarde en stellen alles in het werk om deze te beschermen. Voor de naleving van privacyvoorschriften door banken en verzekeraars is een gedragscode opgesteld: de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wij hebben ons geconformeerd aan deze Gedragscode.

Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.
U kunt deze aanmelding bekijken via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Back to Top